Over het onderzoek

CentERdata zet haar LISS panel in om het stemgedrag van kiezers voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 te voorspellen. Het gaat in beginsel om een wetenschappelijk experiment waarbij een alternatieve methode van peilen wordt onderzocht. Met deze methode heeft het Center for Economic and Social Research, verbonden aan de University of Southern California, met succes de verkiezingsuitslag in het najaar van 2016 in de Verenigde Staten van Amerika voorspeld (http://cesrusc.org/election/).

Aanleiding

In de Verenigde Staten is bij de presidentsverkiezingen van 2012 en 2016 een nieuwe methode van peilen onderzocht. In beide gevallen werd hiervoor een zogenaamd ‘probability-based’ online panel gebruikt en werden de vragen op een andere manier gesteld dan gebruikelijk is in verkiezingsonderzoek. Bij beide verkiezingen bleek de methode succesvol: de uitslag werd veel beter voorspeld dan door de traditionele methoden. Hoewel de situatie in Nederland niet volledig vergelijkbaar is met die van de Verenigde Staten – alleen het aantal partijen is al veel groter in Nederland – heeft CentERdata het initiatief genomen om de methode, aangepast voor de Nederlandse situatie, in een wetenschappelijk experiment te onderzoeken. CentERdata beschikt over een vergelijkbaar panel als waarmee in de Verenigde Staten deze succesvolle verkiezingsonderzoeken zijn uitgevoerd.