Prognose

In het Verkiezingsonderzoek LISS panel wordt het stemgedrag van kiezers voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 voorspeld. Ongeveer 3.500 respondenten in het representatieve LISS panel krijgen wekelijks vragen over hun politieke voorkeur. Bij de berekening van de voorspelde zetelverdeling wordt rekening gehouden met stemmers die nog niet zeker weten óf ze gaan stemmen, en op welke partij. Op deze website vindt u dagelijks de prognose gebaseerd op de resultaten van de afgelopen 7 dagen.

Op dinsdag 14 maart om 23.00 uur zijn de laatste resultaten van het Verkiezingsonderzoek LISS panel gepubliceerd.

We hebben een aantal lessen geleerd van het LISS-verkiezingsonderzoek:

  • Kiezers beslissen pas op het laatste moment op welke partij ze gaan stemmen. Hoewel we zagen dat sommige respondenten gedurende het onderzoek hun keuze maakten, twijfelde een meerderheid zelfs in de laatste week tussen verschillende partijen.
  • De vragen in termen van kansen hielpen ons om het zweven van kiezers in kaart te brengen. Bovendien was de kans dat iemand gaat stemmen belangrijk, omdat we dankzij die vraag geen statistisch model nodig hadden om te voorspellen wie er zou gaan stemmen. In de data zien we dat die bereidheid om te gaan stemmen verschilt tussen partijen.
  • In een verkiezing waarin veel mensen pas op het laatst hun keuze maken kunnen gebeurtenissen vlak voor de verkiezingen een grote impact hebben op de uitslag. Onze laatste peiling gaf onvoldoende gewicht aan de Turkije crisis in het laatste weekend voor de verkiezingen, omdat we hem net als de andere peilingen baseerden op data van een hele week.
  • Het gebruik van een hele week aan data is echter niet het hele verhaal. Op basis van onze exit-poll direct na de verkiezingen zien we dat het panel een stukje linkser en progressiever heeft gestemd dan de Nederlandse bevolking. Zo scoren de VVD en PVV slechter in het panel dan in de verkiezingen, terwijl D66, Groenlinks, SP en PvdA het juist wat beter doen.

Later zullen wetenschappers van Tilburg University onderzoek doen naar welke rol de vragen en de opzet hebben gespeeld bij dit resultaat. Na enige maanden komen de data van dit onderzoek via LISS Data Archive gratis beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek (www.lissdata.nl).

 

Toon:

Actuele zetelverdeling

Actuele zetelverdeling op basis van Verkiezingsonderzoek LISS panel.

 

Actuele zetelverdeling inclusief verdeling van de restzetels.